กรรมการบริหาร

นายแผน วรรณเมธี (ประธาน)
ประเทศไทย
พระ ปู่ เจิ้ง
จีน
ท่าน โยชิฮารุ โทมัตสุ
ญี่ปุ่น
พระ ซูกั๊ก (คิม ชี วอน)
สาธารณรัฐเกาหลี
ดร. โยว เซียง ชู
จีนไต้หวัน
นางคามิลเลีย ดาร์มาวัน
อินโดนีเซีย
ดาโต๊ะ อัง ชู ฮง
มาเลเซีย
นายจันทรา นิมาล วากิสต้า
ศรีลังกา
นางกาญจนา สุ่นสวัสดิ์
ไทย
นายพัลลภ ไทยอารี (เลขาธิการ)
ประเทศไทย
นางสาวเพ็ญศรี เรืองพงษ์ (เหรัญญิก)
ไทย