คณะกรรมการ

ประธานกิตติมศักดิ์

พระอาจารย์ซิงหยุน
จีนไต้หวัน
ดาโต๊ะ คู เลียง ฮัน
มาเลเซีย

ประธาน

นายแผน วรรณเมธี
ไทย

รองประธานกิตติมศักดิ์

ดร. คิม อี จุง
เกาหลี

รองประธาน

พระติ๊ก ฟ๊อก ตัน
ออสเตรเลีย
พระ ซิน เฉง
จีน
พระซิน ติง
จีนไต้หวัน
พระ หมิง กวง
จีน ไต้หวัน
พระ ธรรมปาลาเวลา เฮลาเกดารา ดานาปาลา (ดร. ที ธรรมรัตนะ)
ฝรั่งเศส
พระ ดร.บาดัน ราฮูลา โพธิ
อินเดีย
ท่านมาซามิชิ โชโดะ โคบายาชิ
ญี่ปุ่น
พระ ชอยจิลจั๊บ ดัมบาจั๊บ
มองโกเลีย
พระเดอกโจ
สาธารณรัฐเกาหลี
พระ โกดากาลานา เถโร กุนารัตนา (เชา ชู)
สหรัฐอเมริกา
ดร. สตีเวน เอส. ดับบลิว. หวง
จีน ไต้หวัน
ดาโต๊ะ ตัน กิน ซุน
มาเลเซีย
นาย พัดมา โจติ
เนปาล
นาย จาง วุน ยัง
สาธารณรัฐเกาหลี
นาย จากัท สุมาติปาลา
ศรีลังกา
นาย พัลลภ ไทยอารี
ไทย

ประธานคณะกรรมาธิการ

นายปีเตอร์ ลี
อเมริกา
การเงิน
ดร. บิกิรัน ปราสาด บารัว
บังคลาเทศ
การพิมพ์ การเผยแพร่ การศึกษา วัฒนธรรมและศิลป
นายกิม ซัน ตัน
สิงคโปร์
ธรรมทูต
ท่านอิกุโกะ ฮิบิโน
ญี่ปุ่น
มนุษยธรรม
นายเฮนรี่ เฮียน แดง, จี พี
ออสเตรเลีย
เอกภาพและภราดรภาพ
ท่านฮากูกะ มูรายาม่า
ญี่ปุ่น
เยาวชน - ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
นายแอนดี้ เค้าช์
อเมริกา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
นางอัง ยี่ โฉ
จีนไต้หวัน
สตรี
ท่านเดิก ชอง
สาธารณรัฐเกาหลี
ปัญจศีลสมาทาน
นายรัตนะ มาน ศากยะ
เนปาล
สิ่งแวดล้อม
นางสาวโร ไป่ หลิง
มาเลเซีย
ศาสนสัมพันธ์

ผู้ประสานงานองค์การยูเนสโกและสหประชาชาติ

สำนักงานเลขาธิการ

นายพัลลภ ไทยอารี
ไทย
เลขาธิการกิตติมศักดิ์
นางเสาวนีย์ ชื่นสำราญ
ไทย
รองเลขาธิการกิตติมศักดิ์
ท่านคิม ซัน วู
เกาหลี
รองเลขาธิการกิตติมศักดิ์
ท่าน เรียวโช่ โชจิ
ญี่ปุ่น
รองเลขาธิการกิตติมศักดิ์
นายแฟรงค์ คาเตอร์
ออสเตรเลีย
ผู้ช่วยเลขาธิการกิตติมศักดิ์
นายปรามาถา บารัว
บังคลาเทศ
ผู้ช่วยเลขาธิการกิตติมศักดิ์
นาย ฉวน บิล เชน
ออสเตรเลีย
ผู้ช่วยเลขาธิการกิตติมศักดิ์

เหรัญญิกกิตติมศักดิ์

นางสาวเพ็ญศรี เรืองพงษ์
ไทย

ที่ปรึกษาประธาน พ.ส.ล.

ท่านนอริมิตซุ มาซาโมโต
ญี่ปุ่น
พระติ๊ก เวียน ลี (ตัน ง๊อก โฮ)
สหรัฐอเมริกา
พระ วู ชิน
ออสเตรเลีย