การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 85 และการศึกษาพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีล้านนา

31 สิงหาคม - 4 กันยายน พ.ศ. 2558
การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 85 และทัศนศึกษาใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ประชุมที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  - 4 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน รวมทั้งโรงแรมและบางกอกแอร์เวย์ เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีล้านนาภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อให้ตระหนักถึงประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีในประเทศไทย
 
แกลลอรี่
รูปภาพ