ผู้แทนจากพุทธสมาคมดิพันคาราแห่งไต้หวันเยือนสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล.

31 มกราคม พ.ศ. 2560
พระอาจารย์คังเซอ รินโปเช ผู้นำจิตวิญญาณจากพุทธสมาคมดิพันคาราแห่งไต้หวัน ได้นำคณะสมาชิก 20 ท่านซึ่งเร่วมเดินทางมาจากไต้หวันและเวียดนามมาเยือนสำนักงานใหญ่ขององค์การ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ในการนี้ท่านเลขาธิการองค์การ พ.ส.ล. คุณพัลลภ ไทยอารี ได้ให้การต้อนรับ ทั้งสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับความตั้งใจในการร่วมงานกันเพื่อส่งเสริมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สันติภาพ และความสุขของมวลมนุษยชาติ
 
แกลลอรี่
รูปภาพ