การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ พ.ส.ล. ครั้งที่ ๙๐ และการเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปีแห่งการสถาปนา Japan Buddhist Federation (JBF) ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

๑๒-๑๖ ตุลาคม พ.ศ. 2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Japan Buddhist Federation (JBF) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นพร้อมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปีแห่งการสถาปนา Japan Buddhist Federation (JBF) ซึ่งเป็นศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล.ในญี่ปุ่น ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้สร้างความประทับใจในความโอบอ้อมอารี การต้อนรับและการดูแลอย่างอบอุ่นให้กับสมาชิกกรรมการบริหารและคณะผู้เข้าประชุม ในการนี้ รองประธานและเลขาธิการองค์การ พ.ส.ล. คุณพัลลภ ไทยอารี ได้อ่านสาสน์แสดงความยินดีจากท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. เนื่องในโอกาสร่วมงานฉลองการครบรอบการสถาปนา ๖๐ ปีของ JBF ซึ่งงานฉลองเป็นที่ประทับใจและน่าจดจำสำหรับผู้ร่วมงานทุกท่าน

นอกจากนี้ผู้มาร่วมประชุมยังได้รับโอกาสทัศนะศึกษาที่เมืองอิวากิซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิที่ทำให้โรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์เสียหายและแผ่กัมมันตภาพรังสีออกมา พลเมืองของอิวากิจึงจำต้องอพยพออกจากบ้านเกิด เราเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและคุณลักษณะแห่งความเสียสละของเพื่อนชาวญี่ปุ่นของเราจะทำให้สภาพบ้านเมืองซึ่งร้างผู้คนเป็นเวลา ๖ ปี กลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างแน่นอน