องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และองค์กรเครือข่าย ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก องค์กรเครือข่ายและศูนย์ภาคี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป หน้าตำหนักเพ็ชร์ วัดบวรนิเวศวิหาร ถวายเป็นพระราชกุศล และเวลา ๑๐.๐๐ น. ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นายแผน วรรณเมธี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เป็นประธานบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป ที่มาสวดพระพุทธมนต์ รับพระราชทานฉัน สดับปกรณ์ และถวายพระธรรมเทศนา โดย พระราชเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม ถวายพระเทศนา "วรธัมมิกราชกถา" กล่าวถึงพระราชาผู้บำเพ็ญธรรมอันประเสริฐ