เลขาธิการแห่ง International Buddha Education Institute เยือนสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล.

16 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นาย เอ เอ็ช โอตานิ เลขาธิการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของ International Buddha Education Institute (ศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล.ในประเทศอินเดีย) ได้มาเยือนสำนักงานใหญ่ขององค์การ พ.ส.ล. เมื่อ 16 มกราคมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคต โดยนายพัลลภ ไทยอารี รองประธานและเลขาธิการของ พ.ส.ล. ได้ให้การต้อนรับ