พุทธสามาคมจีนเยือนญี่ปุ่น

16-22 เมษายน พ.ศ. 2561
ผู้แทนของจีนไต้หวันประกอบด้วยสมาชิก 30 คนจากพุทธสมาคมจีน และ United Association Humanistic Buddhism พร้อมด้วยสมาชิก 91 คนจาก Chung Hua ได้เดินทางไปเยือนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 16-22 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยเริ่มต้นจาก โอซากา-นารา-เกียวโต และโตเกียว  ผู้แทนทั้งหมดได้ไปเยือนวัด มหาวิทยาลัยและ Lay Buddhist Association  นอกจากนี้ยังได้ไปร่วมงานเฉลิมฉลองการเปิดวัดฝ่าซึ ณ กรุงโตเกียวอีกด้วย
 
แกลลอรี่
รูปภาพ