การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒๙ ขององค์การ พ.ส.ล.

๑-๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒๙ ขององค์การ พ.ส.ล.จาก Japan Buddhist Federation (JBF) ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย ท่านมาซามิชิ โชโดะ โคบายาชิ (รองประธานองค์การ พ.ส.ล. จากประเทศญี่ปุ่น) ท่านโยชิฮารุ โทมัสสึ (เลขาธิการ) ท่านยูเค็น คิคูชิ (เลขานุการฝ่ายการต่างประเทศ) และท่านเท็ตสุเอน ไซโตะ (รองเลขานุการฝ่ายการต่างประเทศ) ได้นำคณะเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายองค์การ พ.ส.ล. ซึ่งนำโดยคุณพัลลภ ไทยอารี (เลขาธิการ) คุณกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ (กรรมการบริหาร) พร้อมทั้งคุณอิชฌน์อนนต์ ไทยอารี (เลขาธิการองค์การ ย.พ.ส.ล.) คุณเสาวนีย์ ชื่นสำราญ (รองเลขาธิการ) และพลเรือตรีอิสระ ยิ้มพานิชย์ (ผู้ช่วยเลขาธิการ) การประชุมได้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๑-๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดและความก้าวหน้าของการเตรียมการจัดประชุมใหญ่ ซึ่งมึความก้าวหน้าเป็นอย่างดี การประชุมใหญ่ครั้งนี้จะจัดให้มีขึ้น ณ เมืองนาริตะและเมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้
 
แกลลอรี่
รูปภาพ