การประชุมกรรมการบริหารองค์การ พ.ส.ล. ครั้งที่ ๙๔

๖-๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.สล.) จัดประชุมกรรมการบริหารองค์การ พ.ส.ล. ครั้งที่ ๙๔ ขึ้นเมื่อวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล. โดยมีท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. เป็นประธานในการประชุม  โดยมีคณะกรรมการบริหารองค์การ พ.ส.ล. ท่านฮาคุกะ มูรายามะ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ย.พ.ส.ล.) พระศากยวงวิสุทธิ์ (อนิลมาน ศากยะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (ม.พ.ล.) รองประธาน ประธานคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของ พ.ส.ล. และคณะกรรมการบริหารของ ย.พ.ส.ล. เข้าร่วมประชุมด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอความคิดเห็นและข้อแนะนำในวาระการประชุมต่าง ๆ นอกจากนี้ พระศากยวงวิสุทธิ์ (อนิลมาน ศากยะ) อธิการบดี ม.พ.ล. และ ดร. วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ นักวิชาการ ยังได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่อง “ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาได้พัฒนาไปอย่างไรในปัจจุบันนี้“ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปีหน้า พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก จะจัดงานครบรอบ ๗๐ ปี

ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ ท่านโฮไซ นาคะกาวะ หัวหน้าผู้บริหารแห่งพุทธนิกายนิชิเรน ชู แห่งประเทศญี่ปุ่นและคณะ ได้มาเยือนสำนักงานใหญ่และมอบเงินบริจาคให้แก่ พ.ส.ล. อีกด้วย
 
แกลลอรี่
รูปภาพ