พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน / ผู้แต่ง / ผู้สร้าง
ดักลาส เอ็ม เบินส์, ดร.
ภาษา
ไทย
ปีที่พิมพ์ / ผลิต
พ.ศ. 2515 (1972)
ISBN
จำนวนหน้า / ความยาว
31
ผู้พิมพ์ / ผู้ผลิต
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
ครั้งที่ผลิต
แหล่งที่มา
พสล.
จำนวนดาวน์โหลด
35
เล่มจริง
ใช่่
เลขที่จัดเก็บ
เอกสารชุด พ.ส.ล. อันดับที่ 42   หนังสือนี้ต้นฉบับเดิมเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ประพันธ์คือ ดร. ดักลาส เอ็ม เบินส์ ชาวอเมริกัน จุดประสงค์เดิมเพื่อเผยแผ่พระธรรมแก่อาคันตุกะผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทย เพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย พิมพ์ครั้งแรก ๕๐,๐๐๐ เล่ม มอบถวายวัดและแจกตามโรงแรม ส่งไปให้สถานทูตไทยและให้นักเรียนไทยในต่างประเทศ ต่อมาทางองค์การ พ.ส.ล. เห็นว่าหนังสือนี้น่าจะมีประโยชน์ยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงมีดำริให้อาจารย์ศิริพุทธศุกร์ดำเนินการแปลเป็นภาษาไทย
คำค้น
สื่อที่เกี่ยวข้อง