สำนักงานใหญ่

1 2 3 4 5 ..6
๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นาย ราชรัตนา อัมเบ็ดกา จาก The Buddhist Society of India ซึ่งเป็นผู้แทนจาก ๑ ใน ๔๒ ศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล. ในอินเดีย ได้นำคณะมาเยือนสำนักงานใหญ่ขององค์การ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนางกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ (กรรมการบริหาร) นางเสาวนีย์ ชื่นสำราญ (รองเลขาธิการ) และ พลเรือตรีอิสระ ยิ้มพาณิชย์ (ผู้ช่วยเลขาธิการ) ให้การต้อนรับ
๒๖-๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
การประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ขององค์การ พ.ส.ล. ในระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
พระอาจารย์ เบิบ อาห์น แห่งวัดอันซิมยองซา และ คุณอิม ซอน โก ประธานกิตติมศักดิ์ WFB Korea Regional Centre และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. และมาเยือนสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล.
๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การ พ.ส.ล. ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่และอายุมงคลของประธานองค์การ พ.ส.ล. ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
แม้ว่าอุณหภูมิซึ่งต่ำกว่าปกติในฤดูหนาวปีนี้ของประเทศไทยได้ลดความรุนแรงลงก็ตาม แต่ยังคงส่งผลของความหนาวเย็นในหลายพื้นที่ของประเทศ ความช่วยเหลือยังคงดำเนินต่อไปเพื่อบรรเทาความทุกข์ของพระภิกษุผู้สูงอายุและประชาชนจากความหนาวเย็นที่ผิดปกติ
๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อุณหภูมิต่ำกว่าปกติในฤดูหนาวปีนี้ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความหนาวเย็นกันทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมาก เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้โปรดเกล้าให้ ท่านแผน วรรณเมธี ในฐานะเลขาธิการสภากาชาดไทย และเป็นประธานองค์การ พ.ส.ล. ถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์และแจกจ่ายให้ประชาขน ณ ดินแดนที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น
16 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นาย เอ เอ็ช โอตานิ เลขาธิการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของ International Buddha Education Institute (ศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล.ในประเทศอินเดีย) ได้มาเยือนสำนักงานใหญ่ขององค์การ พ.ส.ล.
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. พร้อมด้วย คุณพัลลภ ไทยอารี เลขาธิการ และคุณกาญจนา สุนสวัสดิ์ กรรมการบริหารขององค์การฯ ได้ไปร่วมในพิธีเปิดวัดของ Won-Buddhsim ในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดแห่งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวเกาหลีและชาวไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของกันและกันโดยผ่านพระพุทธศาสนา
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่านเลขาธิการองค์การ พ.ส.ล. คุณพัลลภ ไทยอารี รองเลขาธิการ คุณเสาวนีย์ ชื่นสำราญ และผู้ช่วยเลขาธิการ พลเรือตรีอิสระ ยิ้มพาณิชย์ ได้ให้การต้อนรับพระอาจารย์ชวาซาน นิม อดีตประธานฝ่ายสงฆ์แห่ง Won-Buddhism (ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล.ในประเทศเกาหลีใต้)และคณะ ทีมาเยือนสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล.
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก องค์กรเครือข่ายและศูนย์ภาคี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
1 2 3 4 5 ..6