สำนักงานใหญ่

1 2 3 4 5 ..7
๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ท่าน ทิมูร์ อาร์คเม็ทชาร์นอฟ (ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตและรองผู้แทนถาวรของ ESCAP ประจำสหประชาชาติ) และท่าน เยอลัน ดานาเบคอฟ (ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต) จากสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย ได้มาเยี่ยมสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล.
๑-๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒๙ ขององค์การ พ.ส.ล.จาก Japan Buddhist Federation (JBF) ประเทศญี่ปุ่น
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
คุณโชโค มิซุทานิ ผู้อำนวยการริชโชโคเซไก ภูมิภาคเอเซียใต้และหัวหน้าริชโชโคเซไก กรุงเทพฯ พร้อมทั้งคุณโอโนะ มาซาชิ ประธานมูลนิธิมิตรภาพไทยริชโช ได้มาเยี่ยมสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล. เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิรกรรมร่วมกัน โดยคุณพัลลภ ไทยอารี เลขาธิการองค์การฯได้ให้การต้อนรับ
๒๔-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. ได้มอบหมายให้นายพัลลภ ไทยอารี รองประธานและเลขาธิการฯเดินทางไปเยือนศูนย์ภาคีขององค์การฯ ณ สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นาย ราชรัตนา อัมเบ็ดกา จาก The Buddhist Society of India ซึ่งเป็นผู้แทนจาก ๑ ใน ๔๒ ศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล. ในอินเดีย ได้นำคณะมาเยือนสำนักงานใหญ่ขององค์การ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนางกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ (กรรมการบริหาร) นางเสาวนีย์ ชื่นสำราญ (รองเลขาธิการ) และ พลเรือตรีอิสระ ยิ้มพาณิชย์ (ผู้ช่วยเลขาธิการ) ให้การต้อนรับ
๒๖-๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
การประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ขององค์การ พ.ส.ล. ในระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
พระอาจารย์ เบิบ อาห์น แห่งวัดอันซิมยองซา และ คุณอิม ซอน โก ประธานกิตติมศักดิ์ WFB Korea Regional Centre และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. และมาเยือนสำนักงานใหญ่ พ.ส.ล.
๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การ พ.ส.ล. ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่และอายุมงคลของประธานองค์การ พ.ส.ล. ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
แม้ว่าอุณหภูมิซึ่งต่ำกว่าปกติในฤดูหนาวปีนี้ของประเทศไทยได้ลดความรุนแรงลงก็ตาม แต่ยังคงส่งผลของความหนาวเย็นในหลายพื้นที่ของประเทศ ความช่วยเหลือยังคงดำเนินต่อไปเพื่อบรรเทาความทุกข์ของพระภิกษุผู้สูงอายุและประชาชนจากความหนาวเย็นที่ผิดปกติ
๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อุณหภูมิต่ำกว่าปกติในฤดูหนาวปีนี้ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความหนาวเย็นกันทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมาก เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้โปรดเกล้าให้ ท่านแผน วรรณเมธี ในฐานะเลขาธิการสภากาชาดไทย และเป็นประธานองค์การ พ.ส.ล. ถวายผ้าห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์และแจกจ่ายให้ประชาขน ณ ดินแดนที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น
1 2 3 4 5 ..7