สำนักงานใหญ่

1..2 3 4 5 6
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้แทนองค์การ พ.ส.ล. พลเรือตรีอิสระ ยิ้มพาณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ได้ไปร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๙) องค์เอกอัครศาสนูปถัมภกขององค์การ พ.ส.ล. ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑ ปีแห่งการเสด็จสวรรคต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
๒๖-๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
การประชุมนี้จัดขึ้นโดยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและสำนักผู้แทนถาวรประเทศไทยประจำองค์การยูเนสโก โดยได้รับความร่วมมือจาก Pure Land Learning College Association Inc. และ มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก ในการประชุมนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้แทนจากประเทศต่างๆ ผู้แทนศาสนา และนักวิชาการนานาชาติได้ร่วมกล่าวสดุดีและแสดงความอาลัย อาทิ  ท่านอิรินา โบโควา ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก  ท่านไมเคิล วอร์บ ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก และ ท่านเอกอัครราชทูต สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้แทนถาวรของประเทศไทยประจำองค์การยูเนสโก รวมทั้งผู้แทนจากศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล.จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลย์เซีย เนปาล สหรัฐอเมริกา และไทย
๑๒-๑๖ ตุลาคม พ.ศ. 2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Japan Buddhist Federation (JBF) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นพร้อมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปีแห่งการสถาปนา Japan Buddhist Federation (JBF) ซึ่งเป็นศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล.ในญี่ปุ่น ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้สร้างความประทับใจในความโอบอ้อมอารี การต้อนรับและการดูแลอย่างอบอุ่นให้กับสมาชิกกรรมการบริหารและคณะผู้เข้าประชุม ในการนี้ รองประธานและเลขาธิการองค์การ พ.ส.ล. คุณพัลลภ ไทยอารี ได้อ่านสาสน์แสดงความยินดีจากท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. เนื่องในโอกาสร่วมงานฉลองการครบรอบการสถาปนา ๖๐ ปีของ JBF ซึ่งงานฉลองเป็นที่ประทับใจและน่าจดจำสำหรับผู้ร่วมงานทุกท่าน
๓-๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ท่านประธาน แผน วรรณเมธี ได้มอบหมายให้นายพัลลภ ไทยอารี ซึ่งเป็นรองประธานและเลขาธิการขององค์การ พ.ส.ล. ไปร่วมประชุมและอ่านสาสน์แสดงความยินดีจากท่านประธาน พ.ส.ล. เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี ของการจัดประชุมสัมมนาและอธิษฐานจิตเพื่อสันติภาพของโลกของศาสนาต่างๆ ณ ภูเขาฮิเอะ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดเกล้าพระราชทานแต่งตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)
๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก องค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กับพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาแห่งวัดเทพสิรินทราวาส ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยให้พระพุทธศาสนาได้รับการรับรู้จากทั่วโลกมากขึ้น
31 มกราคม พ.ศ. 2560
พระอาจารย์คังเซอ รินโปเช ผู้นำจิตวิญญาณจากพุทธสมาคมดิพันคาราแห่งไต้หวัน ได้นำคณะสมาชิก 20 ท่านซึ่งเร่วมเดินทางมาจากไต้หวันและเวียดนามมาเยือนสำนักงานใหญ่ขององค์การ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ในการนี้ท่านเลขาธิการองค์การ พ.ส.ล. คุณพัลลภ ไทยอารี ได้ให้การต้อนรับ ทั้งสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับความตั้งใจในการร่วมงานกันเพื่อส่งเสริมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สันติภาพ และความสุขของมวลมนุษยชาติ
๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึงขณะนี้ หลายหมื่นครอบครัวต้องประสบภัยจากฝนกระหน่ำและน้ำป่าไหลหลาก ไร่นาได้รับความเสียหายและจมอยู่ใต้ท้องน้ำ ถนนหนทางและการคมนาคมถูกตัดขาดในหลาย ๆ พื้นที่ของจังหวัด นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา ตรัง นราธิวาส และ พัทลุง ระดับน้ำในเขตเทศบาลบางแห่งสูงถึง 10-100 เซนติเมตร จนทำให้ยานพาหนะผ่านไม่ได้ แม้รัฐบาลไทยและทางการท้องถิ่นได้ทำการอพยพประชาชนไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ตาม แต่ประชาชนก็ยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างรีบด่วน
๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ท่าน คัง มุน ซง ซึ่งเป็นพระเถระแห่งวัดวอนบุดดิส ณ เมืองบูซาน สาธารณรัฐเกาหลีและครอบครัวพร้อมด้วยท่าน ซันมิ ชอย จากวอนบุดดิสซึม (ศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล. สาธารณรัฐเกาหลี) ได้มาเยือนสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล. เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ภายหลังจากเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง  ในการนี้ พลเรือตรี อิสระ ยิ้มพานิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการกิตติมศักดิ์องค์การ พ.ส.ล.ได้ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ พร้อมกันนี้ท่าน คัง มุน ซง ได้มอบเงินบริจาคเป็นการส่วนตัวให้แก่องค์การ พ.ส.ล. ด้วย
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คุณพัลลภ ไทยอารี (เลขาธิการ) พร้อมด้วยท่านโยชิฮารุ โทมัตสุ และ กรรมการอำนวยการของพ.ส.ล.ได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยวอนกวอง  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาภายใต้การบริหารงานของวอนบุดดิสสึม (หนึ่งในศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล.) ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยวอนกวองได้มอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาแด่เลขาธิการของ พ.ส.ล. ด้วย

1..2 3 4 5 6