สำนักงานใหญ่

1..3 4 5 6 7
16 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นาย เอ เอ็ช โอตานิ เลขาธิการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของ International Buddha Education Institute (ศูนย์ภาคีของ พ.ส.ล.ในประเทศอินเดีย) ได้มาเยือนสำนักงานใหญ่ขององค์การ พ.ส.ล.
๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. พร้อมด้วย คุณพัลลภ ไทยอารี เลขาธิการ และคุณกาญจนา สุนสวัสดิ์ กรรมการบริหารขององค์การฯ ได้ไปร่วมในพิธีเปิดวัดของ Won-Buddhsim ในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดแห่งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวเกาหลีและชาวไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของกันและกันโดยผ่านพระพุทธศาสนา
วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่านเลขาธิการองค์การ พ.ส.ล. คุณพัลลภ ไทยอารี รองเลขาธิการ คุณเสาวนีย์ ชื่นสำราญ และผู้ช่วยเลขาธิการ พลเรือตรีอิสระ ยิ้มพาณิชย์ ได้ให้การต้อนรับพระอาจารย์ชวาซาน นิม อดีตประธานฝ่ายสงฆ์แห่ง Won-Buddhism (ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล.ในประเทศเกาหลีใต้)และคณะ ทีมาเยือนสำนักงานใหญ่องค์การ พ.ส.ล.
๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก องค์กรเครือข่ายและศูนย์ภาคี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้แทนองค์การ พ.ส.ล. พลเรือตรีอิสระ ยิ้มพาณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ได้ไปร่วมพิธีตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๙) องค์เอกอัครศาสนูปถัมภกขององค์การ พ.ส.ล. ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑ ปีแห่งการเสด็จสวรรคต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.
๒๖-๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
การประชุมนี้จัดขึ้นโดยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและสำนักผู้แทนถาวรประเทศไทยประจำองค์การยูเนสโก โดยได้รับความร่วมมือจาก Pure Land Learning College Association Inc. และ มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลก ในการประชุมนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้แทนจากประเทศต่างๆ ผู้แทนศาสนา และนักวิชาการนานาชาติได้ร่วมกล่าวสดุดีและแสดงความอาลัย อาทิ  ท่านอิรินา โบโควา ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก  ท่านไมเคิล วอร์บ ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก และ ท่านเอกอัครราชทูต สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้แทนถาวรของประเทศไทยประจำองค์การยูเนสโก รวมทั้งผู้แทนจากศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล.จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลย์เซีย เนปาล สหรัฐอเมริกา และไทย
๑๒-๑๖ ตุลาคม พ.ศ. 2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Japan Buddhist Federation (JBF) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นพร้อมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปีแห่งการสถาปนา Japan Buddhist Federation (JBF) ซึ่งเป็นศูนย์ภาคีขององค์การ พ.ส.ล.ในญี่ปุ่น ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้สร้างความประทับใจในความโอบอ้อมอารี การต้อนรับและการดูแลอย่างอบอุ่นให้กับสมาชิกกรรมการบริหารและคณะผู้เข้าประชุม ในการนี้ รองประธานและเลขาธิการองค์การ พ.ส.ล. คุณพัลลภ ไทยอารี ได้อ่านสาสน์แสดงความยินดีจากท่านแผน วรรณเมธี ประธานองค์การ พ.ส.ล. เนื่องในโอกาสร่วมงานฉลองการครบรอบการสถาปนา ๖๐ ปีของ JBF ซึ่งงานฉลองเป็นที่ประทับใจและน่าจดจำสำหรับผู้ร่วมงานทุกท่าน
๓-๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ท่านประธาน แผน วรรณเมธี ได้มอบหมายให้นายพัลลภ ไทยอารี ซึ่งเป็นรองประธานและเลขาธิการขององค์การ พ.ส.ล. ไปร่วมประชุมและอ่านสาสน์แสดงความยินดีจากท่านประธาน พ.ส.ล. เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี ของการจัดประชุมสัมมนาและอธิษฐานจิตเพื่อสันติภาพของโลกของศาสนาต่างๆ ณ ภูเขาฮิเอะ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดเกล้าพระราชทานแต่งตั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)
๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก องค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กับพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาแห่งวัดเทพสิรินทราวาส ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยให้พระพุทธศาสนาได้รับการรับรู้จากทั่วโลกมากขึ้น
1..3 4 5 6 7